Investing.pl > Oferty
To jest wersja beta! Masz uwagi? Zobacz więcej » »
Ukryj »
Korzystasz z wersji beta nowej odsłony serwisu Investing.pl. Jeśli masz uwagi lub sugestie związane z nową wersją, bardzo prosimy o przesłanie ich e-mailem na adres kontakt@investing.pl lub o skorzystanie z opcji Twoja sugestia, znajdującej się po prawej stronie ekranu. Z góry dziękujemy za informacje, Twoje wsparcie jest dla nas ważne!

Wierzytelności - oferty - małopolskie 

Wybierz województwo

Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności

Aktualizacja: 2018-06-08 11:59:40

Syndyk masy upadłości obwieszcza o sprzedaży z wolnej ręki pakietu ośmiu wierzytelności w kwocie nominalnej 73 494,28 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote, 28/100), za cenę nie mniejszą niż 750,00 zł.   więcej→

Syndyk sprzeda wierzytelności

Aktualizacja: 2017-08-23 15:08:12

Syndyk mas upadłości sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert, pakiet trzech wierzytelności (kwota nominalna wierzytelności: 100 307,47zł). Oferty z zaproponowaną ceną sprzedaży należy składać najpóźniej do 7 września 2017r. Cena wywoławcza wierzytelności 1 200,00zł.  więcej→

Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności

Aktualizacja: 2017-08-02 10:32:35

Syndyk masy upadłości ( w sprawie o sygn. Akt VIII GUp 42/17) sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert, pakiet dwóch wierzytelności przysługujących upadłej w stosunku do innych podmiotów w łącznej kwocie nie mniejszej niż 179 112,51zł.  więcej→

Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności

Aktualizacja: 2017-07-14 10:50:03

Syndyk sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert, pakiet trzech wierzytelności O łącznej wartości nominalnej: 100 307,47zł. - bez ceny minimalnej.   więcej→

Syndyk sprzeda wierzytelności i roszczenia!

Aktualizacja: 2016-11-30 17:04:53

Syndyk masy upadłości Jana Kościuszko osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej zamieszkałego w Krakowie składa publiczne zaproszenie przystąpienia do rokowań w przedmiocie sprzedaży z wolnej ręki wierzytelność  więcej→

Syndyk sprzeda wierzytelności i roszczenia!

Aktualizacja: 2016-11-30 17:04:44

Syndyk masy upadłości „BALKONY DOSTAWNE” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie przy ulicy Miechowskiej 5/1w upadłości likwidacyjnej składa publiczne zaproszenie przystąpienia do rokowań  więcej→

Syndyk sprzeda wierzytelności i roszczenia!

Aktualizacja: 2016-11-30 17:00:02

Syndyk masy upadłości Barbary Głogowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Bulowicach składa publiczne zaproszenie przystąpienia do rokowań w przedmiocie sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności   więcej→

Syndyk sprzeda wierzytelności i roszczenia!

Aktualizacja: 2016-11-30 16:48:24

Syndyk masy upadłości „ELZAG PROTACH'' Z. Zagrajek Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zawiłej 57 składa publiczne zaproszenie przystąpienia do rokowań w przedmiocie sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności przysługujących upadłemu w stosunku do innych podmiotów.  więcej→

Sprzedam dług 1500zł

Aktualizacja: 2015-01-01 16:30:57

Posiadam wyrok sądowy z nakazem zapłaty na kwotę 1.050zł + 30 + odsetki ustawowe (w sumie ok. 1500) z 2012 roku (nieopłacona umowa-zlecenie). Wyrok posiada klauzulę wykonalności.   więcej→

Sprzedam dwie wierzytelności długi 150.000 i 6750 PILNE

Aktualizacja: 2013-07-31 23:16:07

Sprzedam dwa długi na 280.000zł ( ugoda pozasadowa, dług spłacany), pozostało 150tys. i 6750 z wyroku sądowego Jestem zmuszony sprzedać te długi z powodów losowych, nie mam czasu czekać na spłatę reszty długu. Wszelkie propozycję proszę kierować tel. lub na e-mail   więcej→