Investing.pl > ...
To jest wersja beta! Masz uwagi? Zobacz więcej » »
Ukryj »
Korzystasz z wersji beta nowej odsłony serwisu Investing.pl. Jeśli masz uwagi lub sugestie związane z nową wersją, bardzo prosimy o przesłanie ich e-mailem na adres kontakt@investing.pl lub o skorzystanie z opcji Twoja sugestia, znajdującej się po prawej stronie ekranu. Z góry dziękujemy za informacje, Twoje wsparcie jest dla nas ważne!

Zlecę budowę 11 domów, budynku sanatoryjnego i administracyjnego

Informacje podstawowe

Kategoria Przetargi
Branża Budownictwo
Województwo zachodniopomorskie
Miasto Grzmiąca
Typ przetargu przetarg - Polska
Kontakt intertophospitality@gmail.com , wioskaseniorow@gmail.com.
Specyfikacja W skład zespołu mieszkalno - administracyjnego, wchodzą: a) Budynek hotelowo - sanatoryjny, mieszkalny, pełniący funkcję Domu Opieki dla Osób Starszych. Powierzchnia użytkowa wynosi 1410,50 m2, Powierzchnia zabudowy wynosi 657,00 m2, Kubatura wynosi 6898,40 m3. Obmiar zewnętrzny bryły – szer. 20 m + ( 5.30 m. i 3.00 m. tarasy) x dł. 41.30 m. + ( 1.70m. i 8.70m. tarasy ) Wysokość budynku 12.8 m. Prace związane z kondygnacją „ -1 – basen” do 5 metrów. Całość bryły - budynek podpiwniczony, kondygnacje : -1, 0, 1, plus poddasze użytkowe. Ilość wszystkich pomieszczeń : 66 + basen. Budynek powinien posiadać ciekawy wygląd, dzięki zaplanowaniu stosunkowo prostej bryły przykrytej bardzo reprezentacyjnym dachem. Duża powierzchnia użytkowa pozwoli na bardzo dobrą organizację strefy wewnętrznej. b) Propozycja domu w zabudowie segmentowej ma być nieskomplikowaną konstrukcją oraz dwuspadowy dach ma czynić go ekonomiczną i łatwą w budowie inwestycją. Powierzchnia użytkowa / netto 134,9 m² / 154,2 m², Garaż 19,3 m², Powierzchnia zabudowy 98,8 m², Kubatura 398,5 m³, Wysokość 8,81 m, Kąt nachylenia dachu 35°, Powierzchnia dachu ok. 110 m². Obmiar zewnętrzny bryły – szer. 8.35m x dł. 10.96 m. + ( 1.89m. taras ) Wysokość budynku 8.81 m. c) Zamówienie obejmuje również budynek administracyjno - socjalny. Powierzchnia użytkowa : 587,30 m2 , Pow. całkowita : 775,83 m2 , Pow. zabudowy : 380,30 m2 , Kubatura : 2 660,00 m3 , Kąt nachylenia dachu : 48° , Wysokość budynku : 9,20 m.
Miejsce i termin składania Poprzez email:
Otwarcie ofert j.w.
Miejsce i termin realizacji Woj. Zachodniopomorskie
Wymagania Wadium jako Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w kwocie 3.000.000 PLN. Wykonawca w pierwszej fazie negocjacji zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu via Fund Intertophospitality L.L.C. - LOI - List Intencyjny że ma środki i chce je powierzyć jako zabezpieczenie pod projekt w formie depozytu nienaruszalnego potwierdzonego SWIFT’em MT 760. Okres blokady to czas budowy plus 6 miesięcy czyli max do 30 m-cy zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego. Wykonawca napisze jakie ma oczekiwania i propozycje. Do tego załączy dowód posiadania środków - tzw. aktualny bankowy POF czyli "proof of funds" czyli bankowy dowód posiadania środków. Dopiero wówczas otrzyma od Zamawiającego propozycje - Właściciel Zabezpieczenia okaże że posiada kapitał, abyśmy mogli oficjalnie dać propozycje co do wniesionych oczekiwań - w LOI. Jeśli nasza oferta spotka się z zainteresowaniem wszystkie zapytania oraz korespondencję proszę kierować bezpośrednio pod wskazane adresy email: intertophospitality@gmail.com , wioskaseniorow@gmail.com.
Forma przetargu inna
Wadium Tak

Dane kontaktowe

Nazwa firmy Ukryte (dlaczego?)
E-mail Ukryte (dlaczego?)
Telefon Ukryte (dlaczego?)
Fax Ukryte (dlaczego?)
Miasto Ukryte (dlaczego?)
Województwo Ukryte (dlaczego?)
Kraj Ukryte (dlaczego?)

Dlaczego dane są ukryte?

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, dane kontaktowe ogłoszeniodawców wyświetlane są jedynie zarejestrowanym użytkownikom. Rejestracja w serwisie jest zupełnie darmowa!
Masz już konto w Investing.pl? Zaloguj się aby uzyskać dane »